Despatx 9

Century Auditores és Agència de Col·locació autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb nº 0900000064, i ofereix un servei d’Intermediació i Orientació Laboral.

Externalització de la Direcció de Recursos Humans.

Auditories de Recursos Humans.

Captació de Directius (Headhunting).

Selecció de personal.

Valoració i reorganització de llocs de treball.

Valoració individual o col·lectiva de candidats o per a promocions internes.

Avaluació del Rendiment.

Estudis de Retribucions.

Outplacement.

Disseny de productes per a la millora del clima laboral, coaching, habilitats directives,
gestió de competències, creació d’indicadors de gestió, benchmarking, etc.