Serveis

 • Assessorament Legal Permanent
 • Secretaries de Consells d'Administració
 • Constitució de Societats, Fundacions, etc.
 • Recursos i Contenciosos
Despatx 8

 

Branques d'Actuació

 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil i de l'Empresa
 • Dret Civil
 • Dret Penal/Responsabilitat Civil
 • Dret Internacional/Insurance Law
 • Dret Administratiu
 • Dret laboral
 • Dret de Família
 • Dret en Noves Tecnologies
 • Dret a l'Empresa Familiar