La Firma

AGUSTÍ ASSOCIATS és una firma que ofereix serveis professionals integrals d'assessorament a empreses i particulars en totes les àrees d'actuació o per a tots els sectors, amb mètodes eficients, competitius i innovadors, utilitzant les darreres tecnologies i comptant amb professionals altament qualificats i especialitzats en totes les àrees d'actuació.

Legal

  • Assessorament Legal Permanent

  • Secretaries de Consells d'Administració

  • Constitució de Societats, Fundacions, etc.

  • Recursos i Contenciosos

Fiscal

La Firma assessora els seus clients, persones físiques i jurídiques en totes aquelles qüestions relatives a la tributació nacional i internacional. La complexitat, l'actualització continuada i el gran volum de legislació fiscal, tant al nostre país com a escala internacional, fan imprescindible una planificació fiscal acurada i puntual.

Responsabilitat social

Agustí & Asociados dóna suport a l’obra social que realitza la Fundació María Agustí.


Fundación María Agustí - Asociación de hemiparesia infantil