Leistungsangebot zum Personalbereich

Ergänzende Dienste

Datenschutz

Services within the scope of labour affairs

Additional services

Data protection

Prestations dans le domaine du travail

Services complémentaires

Protection des données

Serveis dins de l’àmbit laboral

Assessorament permanent en matèria laboral.
Gestió i confecció de contractes de treball.
Gestió davant la Seguretat Social (altes, baixes, etc.).
Càlcul i estudi de retribucions.
Informes prelaborals.
Edició i gestió de rebuts de nòmines.
Representació i defensa davant el CMAC i la Magistratura del Treball.
Externalització de la Direcció de Personal.
Gestió de Subvencions per a la formació.
Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació.
Inspeccions de treball.

Despatx 10

Serveis Complementaris

Outsourcing o externalització de processos administratius (facturació, gestions de cobrament, etc.).
Orientació, estudi i tramitació d’ASSEGURANCES (multiriscos industrials, responsabilitat civil dels Administradors o de Producte, Plans de pensions, etc.).
Gestió de Reclamacions.
Outsourcing recobraments.

Protecció de dades

Consultoria en compliment de les obligacions legals.
Consultoria en implantació de mesures de seguretat.
Revisions i control.
Auditoria de protecció de dades.