fiscal2
La Firma assessora els seus clients, persones físiques i jurídiques en totes aquelles qüestions relatives a la tributació nacional i internacional. La complexitat, l'actualització continuada i el gran volum de legislació fiscal, tant al nostre país com a escala internacional, fan imprescindible una planificació fiscal acurada i puntual.

En aquest àmbit, oferim serveis com ara els següents:

serveis

  • Fiscal de l'Empresa
  • Planificació Fiscal de la Persona Física i/o Familiar
  • Planificació Fiscal Internacional
  • Fiscalitat Contenciosa i Recursos
  • Preus de Transferència
  • Inspeccions d'Hisenda

Miembro de


Despatx 5

-Company Tax.

-Tax planning for individuals and/or families.

-International tax planning.

-Tax litigation and appeals.

-Transfer pricing.

-Tax inspections.

-Un service fiscal pour les entreprises.

-Un service du planification fiscale pour les personnes physiques et/ou les familles.

-Planification fiscale internationale.

-Fiscalité contentieuse et recours.

-Prix de transfert.

-Inspections des impôts.

-Unternehmenssteuern

-Steuerplanung für Privatpersonen und/oder Familie

-Internationale Steuerplanung

-Steuerverfahren und Rechtsmittel

-Transferpreise

-Steuerprüfungen