Administracions públiques

Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat

AdmiWeb
http://www.admiweb.org

Agència Tributària
www.aeat.es

Seguretat Social
http://www.seg-social.es

Institut Nacional d'Estadística.
www.ine.es

Servidor de la Unió Europea en espanyol
http://europa.eu

Administracions Tributaries al món

http://www.agenciatributaria.es

Banc d'Espanya
www.bde.es

Direcció General de Trànsit
www.dgt.es

Concurs de Creditors
https://www.publicidadconcursal.es

Col·legis oficials

Col·legi Notarial de Catalunya
http://www.colnotcat.es

Graduats Socials de Barcelona
http://www.graduados-sociales.com

Censors Jurats de Comptes-Auditors
http://www.auditors-censors.com

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
www.icab.cat

Col·legi d’Economistes de Catalunya
http://www.coleconomistes.com

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona
http://www.empresistes.org

Altres

CEOE
http://www.ceoe.es

UGT
http://www.ugt.cat

Assessors Fiscals
www.aedaf.es

Real Academia Española
www.rae.es

Horari
http://www.worldtime.com

Canvi de moneda
http://www.oanda.com

Transport
http://www.transportes.com