auditoria_full

Mitjançant la firma oferim els següents serveis d’auditoria:

Despatx 2

logo-censors-jurats

Auditories Obligatòries i Estatutàries.
Auditories Financeres.
Auditories Voluntàries, Limitades i de Compra.
Auditories de Control Intern i d’Organització.
Auditories del Sector Públic.
Auditories de Subvencions.
Auditories de Sistemes de Processos de la Informació.
Due Diligence.
Auditories de Gestió.

century

Consell de Cent, 386 – Entlo.4ª
08009 Barcelona